Jaký je význam nájemního bydlení, zvyšuje se jeho dostupnost, co plánuje Státní fond podpory investic? Na to odpoví odborníci v rámci 2. ročníku mezinárodní konference ke Dnům nájemního bydlení. Tu hostí ve dnech 25. a 26. listopadu Liberecký kraj.

„Jsem rád za podobné akce, jako je konference k tématu nájemního bydlení. Kromě diskuze nad problémy v bytové oblasti se díky setkání s odborníky můžeme lépe připravit na negativní dopady s tím spojené. Ať už se jedná o bezdomovectví, ohrožení chudobou, nadměrnou ekonomickou zátěž domácností či oprávněné obavy o ztráty střechy nad hlavou. Liberecký kraj se nájemnímu bydlení věnuje dlouhodobě. V loňském roce jsme například schválili zákonodárnou iniciativu ve věci převodu podílů měst a obcí v bytových domech. Naším cílem je, aby obce získaly právo nakládat s majetkem nabytým s využitím státní dotace na výstavbu nájemních bytů i za cenu nižší než obvyklou, tedy bezplatně či za symbolickou cenu. Nyní se snažíme podporovat rychlou výstavbu obecních bytů, protože i to je jeden ze způsobů, jak vyřešit jejich nedostatek a radikálně nezvyšovat náklady na bydlení. Obce by se měly snažit o to, aby ve svém vlastnictví měly alespoň nějaké byty a získaly částečnou kontrolu nad bytovou situací na svém území. Mohl by se tím vyřešit špatný sociální stav některých obyvatel, kteří jsou často zatěžování několikamilionovými hypotékami,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„V Liberci máme k dispozici zhruba 1 100 nájemních bytů pro různé skupiny obyvatel včetně konceptu Housing first určeného pro lidi bez domova nebo prostupného bydlení a startovacích bytů. Od roku 2017 máme k dispozici koncepci bydlení, která počítá s tím, že do roku 2030 chceme mít podobných nájemních bytů zhruba 2 000. Aktuálně připravujeme 150 sociálních bytů v nájemním režimu na Žižkově a dalších 150 bytů na Papírovém náměstí. Věřím, že ten malý cíl se nám povede naplnit. Tím ale zdaleka nejsme schopni pokrýt celkovou současnou poptávku po nájemním bydlení obecně. A to zůstává na developerech. Proto je žádoucí, aby stát dokázal pro obce a města vytvořit a nabízet jim odpovídající finanční i metodickou podporu, aby jim umožnil stávající fond nájemních bytů rozšířit,“ podotkl primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník. „Soukromí developeři na území města připravují aktuálně kolem 2 000 nových bytů. Pokud by je stát dokázal motivovat, věřím, že i tím se situace s poptávkou po nájemním bydlení začne postupně zlepšovat.“

„Význam a důležitost přiměřeného bydlení jsou dány i zakotvením práva na bydlení ve Všeobecné deklaraci lidských práv Organizace spojených národů z prosince roku 1948. Podle tohoto dokumentu má každý právo na životní úroveň přiměřenou zdraví a blahobytu svého i své rodiny včetně výživy, ošacení, bydlení, lékařské péče či nezbytných sociálních služeb,“ dodal Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků České republiky, z. s. (SON ČR), které konferenci společně s dalšími partnery pořádá.

SON ČR je od roku 1995 řádným členem Mezinárodní unie nájemníků. Do ní je zapojeno 92 organizací z celého světa. První mezinárodní konferenci k nájemnímu bydlení pořádalo SON ČR před dvěma lety v Ostravě.

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí Libereckého kraje

Facebook: Libereckraj

Twitter: Libereckykraj

Instagram: Libereckykraj

 

ZDROJ: Tisková zpráva Krajského úřadu Libereckého kraje