Název projektu: Bytové poradenství v roce 2021

Poskytovatel dotace: MMR ČR

Autor a realizátor projektu: Asociace bytových poraden, z.s.

Název projektu: Bytové poradenství pro seniory a zdravotně postižené v roce 2022

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Autor a realizátor projektu: Sdružení nájemníků ČR, z.s.